[?] Regulamin i polityka prywatności                                                   | Partnerzy  Reklama O nas | Kontakt |  

Boehringer Ingelheim rozpoczyna III fazę badań klinicznych z zastosowaniem afatynibu* w leczeniu rak

Rozpoczęto rekrutację do dwóch badań z zastosowaniem afatynibu* u chorych z miejscowo zaawansowanym lub nawrotowym/przerzutowym rakiem głowy i szyi. Firma Boehringer Ingelheim poinformowała o rozpoczęciu dwóch badań klinicznych fazy III, LUX-Head&Neck 1 oraz LUX-Head&Neck 2, których celem jest ocena zastosowania afatynibu* u chorych z nawrotowym i przerzutowym rakiem głowy i szyi oraz u chorych z nowotworem miejscowo zaawansowanym.

Afatynib* jest nieodwracalnym inhibitorem receptorów z rodziny ErbB. Blokuje przesyłanie sygnałów ze wszystkich receptorów z rodziny ErbB i odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju i rozprzestrzeniania się najczęściej występujących nowotworów, które są związane z wysokim wskaźnikiem śmiertelności (rak płuc, rak piersi oraz raki głowy i szyi). Nadekspresja receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR lub ErbB1)1 jest obserwowana w przynamniej 90% przypadków raka głowy i szyi i jest ściśle związana ze złym rokowaniem i krótkim przeżyciem.2

Pozytywne wyniki zaprezentowanego niedawno badania fazy II wskazują, że afatynib* jest pierwszym lekiem celowanym, którego skuteczność przeciwnowotworowa u chorych z przerzutowym rakiem głowy i szyi, u których wystąpił nawrót choroby po leczeniu chemioterapią z zastosowaniem pochodnych platyny jest przynajmniej porównywalna do skuteczności cetuksymabu.3

Każdego roku na całym świecie diagnozuje się około 560 000 przypadków raka głowy i szyi, a 300 000 pacjentów rocznie umiera z powodu tej choroby.4 Leczenie chorych z chorobą nawrotową/przerzutową polega na stosowaniu chemioterapii ogólnoustrojowej. Mimo upływu około 30 lat od jej wprowadzenia, rokowania u tych chorych są wciąż złe, a mediana przeżycia wynosi zaledwie 6?10 miesięcy.5 Chemioradioterapia jest istotną opcją leczenia w miejscowo zaawansowanym raku głowy i szyi, jednak ze względu na wysoki wskaźnik nawrotów, rokowania u pacjentów z chorobą o zaawansowaniu miejscowym są na ogół niekorzystne. ?W chwili obecnej nawrót występuje u około 50% pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi. Istnieje duże zapotrzebowanie na nowe metody leczenia? powiedział dr Ezra Cohen, profesor medycyny w University of Chicago Medical Center. Mamy nadzieję, że potencjalne nowe leki, takie jak afatynib, umożliwią skuteczniejsze leczenie pacjentów z rakiem głowy i szyi.

 

Badanie LUX-Head&Neck 1 ma stwierdzić czy afatynib* może wydłużać czas wolny od progresji (pierwszorzędowy punkt końcowy) i korzystnie wpływać na całkowity czas przeżycia u chorych z nawrotowym/przerzutowym rakiem głowy i szyi, u których po chemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny wystąpiła progresja choroby.

Badanie LUX-Head&Neck 2 pozwoli ocenić czy afatynib* zapobiega nawrotowi choroby i wydłuża całkowity czas przeżycia u chorych z chorobą o zaawansowaniu miejscowym po chemioradioterapii. Rozpoczęcie badań klinicznych fazy III stanowi kolejny milowy krok w procesie powiększania i rozwoju portfolio produktów badawczych firmy Boehringer Ingelheim w szeregu różnych typów raka.

Badania wzbogacą onkologiczny program kliniczny fazy III firmy Boehringer Ingelheim, który obejmuje obecnie badania nad afatynibem* w NSCLC i raku piersi oraz nintedanibem* (BIBF 1120) w NSCLC i raku jajnika.

O badaniu nr 1200.43 (LUX-Head&Neck 1) i badaniu nr 1200.131 (LUX -Head&Neck 2)
LUX- Head&Neck 1 (1200.43)
 
Randomizowane, otwarte badanie fazy III prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności doustnego afatynibu* w porównaniu z dożylnym metotreksatem u chorych z nawrotowym i/lub przerzutowym rakiem płaskokomórkowym głowy i szyi, u których po chemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny wystąpiła progresja choroby
 
LUX-Head&Neck 2 (1200.131)
? Randomizowane badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, którego celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności afatynibu* w terapii adjuwantowej po chemioradioterapii u HPV-ujemnych chorych z pierwotnym, miejscowo zaawansowanym płaskokomórkowym rakiem głowy i szyi w stadium III, IVa lub IVb, u których nie wykonano pierwotnej resekcji.
 
O raku głowy i szyi
 
Rak głowy i szyi to termin obejmujący nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego (ang. upper aerodigestive tract, UADT), w tym jamy ustnej, krtani, gardła i nosogardła. U ogromnej większości (90%) chorych z rakiem głowy i szyi diagnozuje się raka płaskokomórkowego umiejscowionego w błonach śluzowych tych obszarów.6 Poszczególne przypadki mają wiele cech wspólnych związanych z ich etiologią i klasyfikacją. Ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR/ErbB1), która jest kluczowa dla procesu wzrostu guza,7 obserwuje się w przynajmniej 90% przypadków raka głowy i szyi.2 W leczeniu miejscowo zaawansowanego i/lub nieoperacyjnego raka głowy i szyi wykorzystuje się radioterapię w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (najczęściej cisplatynie). Metoda ta jest zwana ?chemioradioterapią? i jest stosowana jako leczenie zasadnicze lub pooperacyjne. Chemioradioterapia jest niestety związana z występowaniem znacznych działań niepożądanych i toksyczności. Dodatkowo chorzy z miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi mają złe rokowania z powodu wysokiego odsetka nawrotów.8
 
 
O działaniach firmy Boehringer Ingelheim w dziedzinie onkologii
Wykorzystując doświadczenie naukowe i rozległą wiedzę z zakresu pulmonologii, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych, neurologii, wirusologii i immunologii, firma Boehringer Ingelheim rozpoczęła realizację obszernego programu badań naukowych mającego na celu opracowanie innowacyjnych leków przeciwnowotworowych. Ściśle współpracując z międzynarodowym środowiskiem naukowym i licznymi uznanymi na świecie ośrodkami leczenia chorób nowotworowych, firma Boehringer Ingelheim angażuje się w odkrywanie i opracowywanie nowych metod ich leczenia. Podstawą realizacji tych celów są osiągnięcia naukowe, dzięki którym możliwe staje się opracowanie wielu metod terapii celowanych do leczenia różnych typów guzów litych i nowotworów hematologicznych.


Obecnie badania koncentrują się na zastosowaniu związków w trzech obszarach: hamowania angiogenezy, hamowania transdukcji sygnału oraz blokowania kinaz cyklu komórkowego. Nintedanib* (BIBF 1120) znajduje się obecnie w fazie III rozwoju klinicznego w NSCLC i raku jajnika. Afatynib* jest obecnie przedmiotem badań klinicznych fazy III w NSCLC i raku piersi. W zakresie hamowania kinazy cyklu komórkowego firma Boehringer Ingelheim opracowuje inhibitor polokinazy Plk1 (Plk1), wolasertyb*, białko uczestniczące w procesie podziału komórek.

Portfolio leków onkologicznych firmy Boehringer Ingelheim rozwija się i dowodzi zaangażowania firmy w prace na rzecz leczenia chorób z tego obszaru.

Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim, z siedzibą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 145 podmiotów stowarzyszonych i zatrudnia ponad 42 000 pracowników. Od czasu powstania w roku 1885 celem działania tego rodzinnego przedsiębiorstwa jest badanie, opracowywanie, wytwarzanie i sprzedaż innowacyjnych produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt. Głównym elementem kultury firmy Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Fundamentem globalnej działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

 

W roku 2010 firma odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,6 mld euro. 24% wartości przychodów netto ze sprzedaży leków na receptę, stanowiących największy segment biznesowy, zainwestowano w badania i rozwój.

Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com lub www.thewhiteroom.info

Piśmiennictwo1 BI data on file2 Ford, A.C. and Grandis, J.R., 2003. Targeting epidermal growth factor receptor in head and neck cancer. Head Neck, 25, 67-733 Seiwert TY, et al. THNO 2011; Rome, abstract PP3.44 Boyle P. et al. World Cancer Report 2008. International Agency for Research on Cancer.5 Coleman M.P et al. 2003 EUROCARE-3 summary: cancer survival in Europe at the end of the 20th century. Annals of Oncology, 14,S5, v128-v149.6 Viviana P. Lutzky. D. J. et al., 2008. Biomarkers for Cancers of the Head and Neck. Clinical Medicine: Ear, Nose and Throat, 1,5-15.7 Normanno N. et al., 2005. The ErbB receptors and their ligands in cancer: An overview. Current Drug Targets, May, 6(3), pp 243-247.8 Bernier, J. and Cooper, J.S. 2005. Chemoradiation after Surgery for High-Risk Head and Neck Cancer Patients: How Strong Is the Evidence? The Oncologist, 10(3), pp.215-224.

*Afatynib, nintedanib (BIBF 1120) i wolasertyb są związkami badanymi. Nie ustalono jeszcze ich bezpieczeństwa i skuteczności

 
 

Wyszukiwarka

Polecamy

logoaku2.png

WSPÓŁPRACA

Copyright Znaneleki.pl