[?] Regulamin i polityka prywatności                                                   | Partnerzy  Reklama O nas | Kontakt |  

Palatin Technologies a firmie Richter na udzielenie licencji na lek Bremelanotyd obejmującą Europę i inne wybrane kraje.

Palatin Technologies, Inc. (NYSE MKT: PTN; zwany dalej: “Palatin”) i Gedeon Richter Plc. (zwany dalej: „Richter”) ogłosiły o zawarciu umowy o współpracy i licencji w celu wspólnego rozwijania i komercjalizacji leku Bremelanotyd we wskazaniach dotyczących zaburzeń seksualnych u kobiet (ang. Female Sexual Disfunction FSD). Działanie to dotyczy Unii Europejskiej, innych państw europejskich oraz dodatkowo wybranych krajach. Richter jest europejską, specjalistyczną firmą farmaceutyczną, silnie ukierunkowaną na zdrowie kobiet. Roczna sprzedaż Richtera przekracza 1,2 mld EUR.

Zgodnie z warunkami umowy, Palatin otrzyma łączną zaliczkę w kwocie 7,5 mln EUR. Palatin i Richter będą współpracowały w zakresie prac rozwojowych nad ww. lekiem, mających na celu uzyskanie dopuszczenia go do obrotu w Europie. Palatin przewiduje, że należąca do niego część prac rozwojowych będzie rozliczana bezgotówkowo w całym procesie ubiegania się o rejestrację w Europie. Natomiast firma Richter poniesie wszystkie koszty związane ze sprzedażą, marketingiem i działalnością handlową a także koszty dodatkowe, które pojawią się na terytorium objętym licencją.

Palatin dodatkowo otrzyma kwotę 2,5 mln EUR po rozpoczęciu 3 fazy programu badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Palatin jest również uprawniona do 20 mln EUR z tytułu realizacji kolejnych etapów procesu rejestracji. Palatin może otrzymać do 60 mln EUR po osiągnięciu przewidzianych w umowie etapów prognozowanej sprzedaży, i kilkunastoprocentową prowizję zależną od sprzedaży netto na terytorium objętym licencją.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, że Richter jest naszym europejskim partnerem w zakresie leku Bremelanotyd. Jest to lider w rozwoju i wprowadzaniu na rynek produktów leczniczych dla kobiet. Wolumen sprzedaży produktów leczniczych dla kobiet osiągnął ponad 500 mln USD w roku 2013, a pozycja firmy Richter w Europie i w innych regionach jest silna i stale rośnie” stwierdził dr Carl Spana, Prezes i Dyrektor Generalny Palatin. „Ta współpraca jest zgodna z globalną strategią Palatin. Obejmuje ona wprowadzenie leku Bremelanotyd na rynek dla milionów kobiet, które mają

zaburzenia seksualne i poszukują bezpiecznego oraz skutecznego leczenia.” Dr Spana stwierdził ponadto, że „W czwartym kwartale 2014r. będziemy koncentrować się na rozpoczęciu 3 fazy badań klinicznych leku Bremelanotyd w USA i na dalszej dyskusji o rozszerzeniu współpracy w USA i w innych regionach.”

Erik Bogsch, Dyrektor Generalny firmy Richter komentuje: „Z przyjemnością współpracujemy z firmą

Palatin i uczestniczymy w rozwoju programu badań nad lekiem Bremelanotyd w leczeniu zaburzeń seksualnych u kobiet. Zdrowie kobiet jest istotnym obszarem naszej strategii, który dobrze się rozwija. Jesteśmy zaangażowani w leczenie problemów zdrowotnych kobiet, które mają poważny wpływ na jakość ich życia. Bremelanotyd uzupełnia naszą strategię wprowadzania na rynek innowacyjnych, pierwszych w swej klasie substancji czynnych. Z niecierpliwością oczekujemy, że Bremelanotyd rozwiąże uciążliwe problemy medyczne kobiet cierpiących z powodu zaburzeń seksualnych”.

Bremelanotyd w zaburzeniach seksualnych u kobiet

Palatin prowadzi prace rozwojowe nad lekiem Bremelanotyd do podawania podskórnego w leczeniu kobiet przed menopauzą, u których rozpoznano FSD. Bremelanotyd jest potencjalnym agonistą melanokortyny (związku, który wiąże się z receptorem w komórce i wyzwala przemiany wewnątrzkomórkowe) oraz syntetycznym peptydowym analogiem naturalnie występującego hormonu alfa-MSH (hormonu stymulującego melanocyty).

Zaburzenia seksualne u kobiet

Zaburzenia seksualne u kobiet obejmują wieloczynnikowe stany, na które składają się elementy anatomiczne, fizjologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne. Ubiegamy się o zatwierdzenie leku Bremelanotyd dla największej kategorii FSD, tzn. zaburzeń, polegających na zmniejszonym popędzie seksualnym. Aby zdiagnozować FSD, jedno lub większa liczba zaburzeń, składających się na FSD, musi zostać rozpoznana i być przyczyną osobistego doznania dysfunkcji połączonej z cierpieniem odczuwanym przez dotknięte nimi kobietyi. W przeprowadzonym w 2008 r. badaniu obejmującym ponad 30 000 kobiet w USA stwierdzono dostosowaną do wieku punktową częstość występowania problemów seksualnych powodujących zauważalne dolegliwości u 12 procent respondentekii.

W Stanach Zjednoczonych nie ma zarejestrowanego i zatwierdzonego leku do leczenia FSD. Bremelanotyd jest więc terapią odpowiadającą na potrzebę skutecznego leczenia pacjentek cierpiących na FSD.

iFrank J et al. Diagnosis and Treatment of Female Sexual Dysfunction. AmFam Physician 2008; 77(5): 635-642.

iiShifren JL et al. Sexual Problems and Distress in United States Women: Prevalence and Correlates. ObstetGynecol 2008;112 (5); 968-9.

 

Wyszukiwarka

Polecamy

logoaku2.png

WSPÓŁPRACA

Copyright Znaneleki.pl